Parasympatický (nebo kraniosakrální) systém

Parasympatikum je jednou ze dvou větví autonomního nebo vegetativního nervového systému (SNA), který zasahuje do kontroly nedobrovolných tělesných funkcí.

Parasympatický systém stimuluje odpočinek, relaxaci, odpočinek, trávení a ukládání energie; jak je ukázáno na obrázku, předsedá systému adaptace definovanému - v anglosaských termínech - "odpočinek a trávení" (odpočinek a trávení). V návaznosti na stimuly parasympatikového systému se zvyšuje trávicí sekrece (slinné, žaludeční, žlučové, enterické a pankreatické), zvyšuje se peristaltická aktivita, zužuje se zornice, snižuje se srdeční frekvence, průdušky jsou omezené a močení je podporováno,

Parasympatický systém je v tomto smyslu opačný k jiné větvi autonomního nervového systému, nazvaný sympatický systém, který podporuje vzrušení a fyzickou aktivitu. Po většinu času je působení těchto dvou systémů jemně vyvážené, bez jasné prevalence jedné vzhledem k druhé (koncept homeostázy uvedený na obrázku).

Z anatomického hlediska jsou nervy parasympatického nervového systému distribuovány do krevních cév, do slinných žláz, do srdce, do plic, do střeva, do pohlavních orgánů, do očí, do slzných žláz a do mnoha dalších orgánů a tkání.

simpaticoParasimpatico
oční Zvýšení průměru

žák (mydriáza)

Snížení průměru

žák (miosis)

srdeční Zvýšená frekvence, kontraktilita a rozsah

srdeční

Snížení frekvence, kontraktility a srdečního výdeje
Trávicí systémSnížená sekrece a kontraktilní aktivita stěn trávicího traktu, zvýšená aktivita

kontraktilní sfinktery

Zvýšená sekrece a kontraktilní aktivita stěn zažívacího traktu, snížená kontraktilita svěrače
plícebronchodilatacezúžení průdušek

Na rozdíl od toho, co se děje v somatickém nervovém systému (dobrovolném), se impulsy vegetativního systému dostávají do vnitřností přes dva neurony, z nichž první je umístěn v centrálním nervovém systému, zatímco druhý je umístěn v periferním nervovém systému. Zejména pokud jde o parasympatický systém, nervová vlákna prvního neuronu (nazývaného NEURONE PREGANGLIARE) pocházejí z trupu mozku a ze sakrálního traktu míchy (S1-S4). Na rozdíl od toho, co se děje u neuronů sympatického nervového systému, jsou axony směrovány do ganglií umístěných daleko od míchy, tedy v blízkosti orgánů, které mají být inervovány. U této úrovně oni se zkrátí synapses s postganglionic neuron, který být umístěn blízko nebo dokonce na zdi cílových orgánů je charakterizován axonem mnohem kratší než to preganglionic neuron (přesný opak toho, co bylo pozorováno pro sympatické neurony).

Zpravidla jak preganglionické, tak postganglionické neurony používají jako neurotransmiter acetylcholin.

Zvětšením obrázku na stranu pomocí kliknutí je možné vidět, jak preganglionické neurony parasympatického systému opouštějí centrální nervový systém prostřednictvím čtyř kraniálních nervů (okulomotor III, obličeje VII, glossofaryngeální IX a vagus X) a dvou sakrálních nervů. Parasympatická vlákna nervu VAGO (X) (lebeční sekce) sestupují krkem, dosahují hrudníku (kde inervují srdce, plíce a jícen) a břicha (kde inervují žaludek, játra, žlučník, slinivku břišní a část střeva), Parasympatická vlákna, která přispívají k tvorbě jiných nervových nervů inervují svěrač žáka, slzné žlázy, slinné žlázy a žlázy nosu, zatímco obě míšní nervy jsou zapojeny do funkce reflexních akcí, jako je močení, defekce a aktivita sexuální.

Doporučená

bronchiolitis
2019
Psychogenní symptomy Polydipsia
2019
Proč dech voní špatně, když se probudím?
2019