anémie

Typy anémie

Anemie se klasifikují podle změn v morfologii erytrocytů (červených krvinek) a indexů erytrocytů.

Bez ohledu na povahu anémie vede snížení hmotnosti erytrocytů a kapacity přenosu kyslíku, pokud je dostatečně závažné, k některým velmi specifickým klinickým charakteristikám.

Proto může být anémie definována jako snížení transportní kapacity kyslíku krve do tkání. Protože ve většině případů to vše vyplývá ze snížení počtu červených krvinek, lze chudokrevnost definovat jako snížení pod normální limity hmotnosti cirkulujících červených krvinek. Tato hodnota však není snadno měřitelná, proto je anémie definována jako snížení objemu sedimentovaných červených krvinek, měřeno hematokritem, nebo snížení koncentrace hemoglobinu v krvi pod normou. Není třeba podceňovat skutečnost, že retence tekutin může zvětšit objem plazmy, zatímco ztráta se může zkrátit, což vytváří falešné anomálie klinicky měřených hodnot.

Přehled o společných formách anémie

Chudokrevnost z nedostatku železa Anémie a sport Pernikulární anémie Slitinová anémie Hemolytická anémie Folátová deficience anémie Těhotenství Anémie Aplastická anémie

příznaky

V přítomnosti významné anémie se pacienti jeví bledý. Běžné příznaky jsou slabost, malátnost a snadná únava. Snížení obsahu kyslíku v cirkulující krvi způsobuje dušnost (hlad po vzduchu) i při malém úsilí. Hřebíky se mohou stát křehké a ztratit normální konvexnost, aby se konkávní, lžíce-jako tvar ( coilonichia ).

Anoxie (nedostatek kyslíku) může způsobit degeneraci tuků v játrech, srdci a ledvinách, charakterizované hromaděním podstatného množství lipidů v buňkách těchto orgánů a ztrátou funkce samotných buněk.

Pokud je tuková degenerace v myokardu (srdci) dostatečně závažná, může dojít k srdečnímu selhání, které je spojeno s dýchacími obtížemi způsobenými sníženým transportem kyslíku. V akutní ztrátě krve, jako v případě významného krvácení a v krátké době ustavené, se mohou objevit renální změny charakterizované oligurií (snížení produkce moči) a anurií (absence tvorby moči) a dále ledvinami. vyživován normální dodávkou krve (hypoperfuso). Hypoxie centrálního nervového systému může být patrná při bolestech hlavy, sníženém vidění a mdloby.

Anemie ztráty krve

Ztráty krve mohou být akutní, když se vyskytnou v krátkém čase (minuty - hodiny) nebo chronicky, když se vyskytují pomaleji, v průběhu měsíců nebo let.

Klinické reakce na akutní ztrátu krve se liší v závislosti na rychlosti krvácení a na tom, zda je krvácení vnější nebo vnitřní. Změny, které se objevují během akutní ztráty krve, odrážejí spíše pokles objemu krve než ztrátu hemoglobinu. Následky mohou být stav šoku a smrti. Pokud pacient přežije, objem krve se rychle obnoví pohybem vody z intersticiální tekutinové komory. Výsledná hemodiluce (ředění krve) snižuje hladiny hematokritu. Snížené okysličování tkáně vyvolává tvorbu erytropoetinu, na který kostní dřeň reaguje zvýšením erytropoézy. Když je ztráta krve vnitřní, například v dutině břišní, může být železo obnoveno. Na druhé straně, pokud je ztráta vnější, může být nedostatečná koncentrace železa brána adekvátní rekonstituci hmotnosti erytrocytů, pokud jsou rezervy nedostatečné.

Bezprostředně po akutním krvácení se červené krvinky jeví jako normální, co do velikosti a barvy, tj. Normocytární a normochromní. Když však regenerace začíná v kostní dřeni, objevují se změny v periferní krvi. Nejcharakterističtější je zvýšení retikulocytů, které dosahují 10-15% po 7 dnech.

Chronické krvácení zahrnuje anémii pouze tehdy, když ztracená nadmořská výška převyšuje regenerační kapacitu prekurzorů erytroidů nebo když jsou zásoby železa vyčerpány. Kromě chronického krvácení může jakákoliv příčina bojového (železného) deficitu vést k identickému anemickému projevu. Mezi těmito příčinami najdeme stavy podvýživy a intestinální malabsorpce železa a zvýšení poptávky nad denní příjem, například během menstruace nebo během těhotenství.

Doporučená

Zázrak zázračné karty
2019
zubní kartáček
2019
Evoltra - klofarabin
2019